FairVotes Logo

FairVotes priče

FairVotes je hrvatski autonomni i apsolutno transparentni sustav za e-glasovanje

E - skupština - 10 prednosti

E- skupština. Saznajte kako Vam FairVotes.LIVe može pomoći da olakšate poslovanje. 100% hrvatski sustav za elektroničko glasanje. 

1. Potreban samo mobilni uređaj

Aplikacija je jednostavno napravljena da joj se može pristupiti putem mobilnog telefona, tableta, računala, laptopa. Koji god smart uređaj posjedujete bit će dovoljno dobar za pristupiti aplikaciji, a pristup na e-skupštinu učiniti će jednostavnijim.

2. Bez nepotrebnih instalacija i preuzimanja aplikacije

Najčešće nas sve muči kada nešto moramo instalirati. Postupak, provjere, zauzimanje memorije na telefonu ili računalu. FairVotes.Live aplikacija dostupna je bez nepotrebnih instalacija. U glasački listić ulazite preko linka na svojoj e-mail adresi. 

3. Glasovanje je potpuno anonimno i sigurno

FairVotes.LIVE je 100% siguran, transparentan i anoniman sustav za provedbu e-skupština. Jedno od najčešćih pitanja je upravo pitanje sigurnosti. Postoji jasan digitalan trag svake akcije. Unutar sustava postoje više mehanizama koji štite podatke i onemogućuje se promjena ishoda glasovanja. Neprestano se nadopunjuju algoritmi i povećava nivo sigurnosti i zaštite organizatora svakog glasačkog procesa. 

4. Postavljajte pitanja Live, kroz aplikaciju, bez potrebe za mikrofonom

Prije samog glasanja sudionici vole postaviti različita pitanja. U tom slučaju potrebno je unajmiti opremu, zadužiti osobu odgovornu za mikrofon. Kako biste to izbjegli aplikacija za e-glasovanje Vam omogućava da  za vrijeme e-skupštine kroz sami sustav sudionici postavljaju pitanja što svakako umanjuje troškove. 

5. U trenutku vodite cijeli event kao administrator, pokrećite i zaustavljajte izbore

FairVotes.LIVE sustav idealan je za one vrste glasovanja kada organizator nije siguran kada će sami izbori započeti te kada će završiti. Najčešće početak ovisi o nekim predradnjama na samim izborima (čitanje dokumenata, rasprava) na ovaj način aplikacija omogućava voditelju e - skupštine da samostalno ručno pokrene te kada je gotovo zaustavi izbore. 

6. Podijelite detalje eventa sa sudionicima (dokumentacija, agenda...)

FairVotes.LIVE štedi vrijeme i novac. Više nije potrebno printati veliku količinu dokumenata koje  su potrebne vašim sudionicima. Jednostavno ih učitajte kroz sustav, te će ih svaki sudionik e - skupštine - prije početka glasovanja moći pročitati i proučiti. Ako nešto neće razumjeti kroz sustav Vam može postaviti pitanje. 

7. Vidljivost sudionika koji jesu ili nisu prisutni na eventu

FairVotes.LIVe omogućava administratoru da uvijek ima kontrolu koliko sudionika je prisutno ili nije prisutno na  e - skupštini. Ova informacija može biti korisna ako je važno poštivanje određenog kvoruma. 

8. U svakom trenutku vidljiva statistika glasovanja uz izbore koji se provode

Administrator može u tijeku  e- skupštine pratiti glasače tako da je vidljivo tko je dobio e-mail, tko je otvorio e-mail, tko je otvorio pozivnicu, tko je glasovao. Radi transparentnosti i sigurnosti nije vidljivo koji sudionik je glasao za koju opciju. 

9. Višejezične opcije

Aplikacija je trenutno lokalizirana na nekoliko jezika od kojih su svakako zastupljeni Hrvatski, Engleski i Slovenski jezik. FairVotes.LIVE je napravljen i osmišljen da se na jednostavan način može prevesti, pa nam je u planu s otvaranjem novih tržišta i ugrađivanje novih jezika. 

10. Odabir jednostavne ili 2-faktorske autorizacije

Kako biste osigurali transparentnost potrebno je izabrati jednu vrstu autorizacije. Jednostavna autorizacija označava kako će svaki sudionik e- skupštine na e-mail dobiti pozivnicu s linkom na glasački listić. Pozivnicu može poslati samo organizator glasovanja. 
2 faktorska autorizacija označava kako će sudionik osim pozivnice na e-mail dobiti i sms kod na broj svog mobitela pri čemu se 100 ostvaruje sigurnost.  

Za više informacija pogledajte više detalja o našem FairVotes.LIVE i FairVotes sustavu. 

100% hrvatski sustav

online glasovanja