FairVotes Logo

FairVotes priče

FairVotes je hrvatski autonomni i apsolutno transparentni sustav za e-glasovanje

Pojmovnik elektroničkog glasanja

Ovaj mali pojmovnik napravili smo kao hommage našim vijećanjima oko toga hoće li Fairvotes biti sustav za elektroničko ili elektronsko glasovanje? Hoće li biti glasanje ili glasovanje? Nije li to sustav za internet ili online glasovanje ili i-vote sustav?  Ili je pak e-voting sustav?

Glasanje ili glasovanje

Kako kažu jezikoslovci i glasati i glasovati znači davati svoj glas na izborima ili pri odlučivanju.

Ono što je nas mučilo je činjenica da se glasaju i životinje što je točno, ali je ovdje riječ o glagolu glasati se, a ne glasati.

Tako smo mi odlučili koristiti i glasanje i glasovanje. Bogatstvo jezika je u raznolikosti i brojnosti izraza.

Elektronsko ili elektroničko

Pridjev elektronski nastao je od imenice elektron i odnosi se na elektrone npr. elektronski mikroskop, elektronska leća, elektronski omotač...

Pridjev elektronički  odnosi se na elektroniku. Dakle imamo elektroničku poštu, elektroničku knjigu, elektroničko glasanje i glasovanje. Sve se to prenosi i provodi putem elektronike tj. elektroničkih uređaja (mobitelom, računalom ili tabletom). 

 E – glasanje ili i - glasanje

Elektroničko glasovanje označava sustav glasovanja koji koristi elektroničke uređaje ili računala u barem nekoj od faza glasovanja. Postoji puno različitih vrsta sustava za e- glasovanje. Neki koriste elektroničke uređaje za prebrojavanje glasova danih putem listića, neki izravno bilježe glasove, a neki glasove prenose javnim mrežama. U te spadaju i sustavi za internet ili online glasanje.

Internet glasanje, online – glasanje ili i - glasanje može se provoditi na nekoliko načina: na biračkom mjestu gdje postoji internet veza samo između biračkog mjesta i izbornog tijela, na specijalnim kioscima ili pak bilo kada i bilo gdje gdje ima signala kao što je to slučaj s Fairvotesom. Naravno, uz adekvatne mjere zaštite sigurnosti i anonimnosti glasača i njihovih izbora.

100% hrvatski sustav

online glasovanja