FairVotes Logo

FairVotes priče

FairVotes je hrvatski autonomni i apsolutno transparentni sustav za e-glasovanje

Skupština - Što je uopće skupština?

Svi smo barem jednom čuli za termin "Skupština", ali što je skupština? Koje vrste skupština postoje, na koji način se organiziraju i kako olakšati cijelu organizaciju i glasovanje na skupštini - saznajte u nastavku.

Svi smo barem jednom čuli za termin "Skupština", ali što je skupština? 

Skupština je organizirani skup, sastanak većeg broja ljudi, sazvan radi raspravljanja ili rješavanja nekih pitanja.

Postoji nekoliko različitih vrsta skupštine: 

u političkom smislu skupština može biti i predstavničko tijelo neke političke zajednice (države, regije, županije, grada, općine itd.), sastavljena od biranih ili delegiranih predstavnika koji odlučuju o pitanjima od zajedničkog i/ili općeg interesa. U užem smislu, skup predstavnika, zastupnika, izaslanika koji su izabrani radi donošenja zakona, pravnih akata i drugih odluka relevantnih za zajednicu o kojoj je riječ. 

Postoji i Zakonodavna skupština, najviše predstavničko tijelo u nekom političkom sustavu koje donosi zakone. U Hrvatskoj je naziv takve skupštine sabor, u drugim zemljama kongres (npr. SAD), parlament (npr. Velika Britanija) itd. 

U zajednici, skupština je najviše upravno tijelo. Skupštinu tvore zastupnici redovnih članica Zajednice. Skupštinu čine po tri predstavnika izabrana od strane pojedinog udruženog saveza te po jedan predstavnik izabran od strane pojedine udružene samostalne udruge vodeći računa da najmanje jedan predstavnik bude osoba s posebnim zaduženjima, na vrijeme od četiri godine. Zastupnici članica imaju pravo sudjelovati u upravljanju svim poslovima Zajednice, birati i biti birani u tijela Zajednice. 

Skupština u organizacijama obavlja važne funkcije (strateško planiranje, donošenje statuta, izrada politike, zastupanje, nadzor i zagovaranje). Njihova uloga je također raspravljati i davati prijedloge i preporuke. 
 
Koja god vrsta skupštine bila, sve one izgledaju tako da se broj ljudi s pravom glasa okupi na skupštini, gdje prateći dnevni red i točke skupštine glasuju o svim pitanjima podizanjem ruku s izborom “Da”, “Ne” “Suzdržan”. Nakon svakog glasovanja, izborni odbor prebrojava glasove te pobjeđuje onaj izbor s nadvećinskom polovicom.  
 
Ponekad je prebrojavanje spor i dugotrajan proces koji je pod utjecajem i ljudske pogreške. Kako bismo tomu doskočili, tehnologija nam daje savršeno rješenje. 
 
FairVotes je jednostavan, siguran i transparentan sustav za vođenje e-skupština. FairVotes omogućava provođenje skupština uživo s uslugom elektroničkog glasovanja ili u potpunosti online. Sve što je potrebno za sudjelovanje na skupštini jest računalo, tablet ili mobitel s pristupom internetu. 
 
FairVotes ne zahtijeva dodatne instalacije nego na jednostavan način omogućava sudjelovanje u svega 3 klika. Po završetku svakog glasovanja na skupštini FairVotes izrađuje detaljne izvještaje s podacima o prisutnosti sudionika, statusima i rezultatima glasovanja koji se mogu ispisati u različitim formatima, a olakšavaju izradu zapisnika skupštine. Rezultate je moguće podijeliti i sa svim sudionicima za vrijeme ili po završetku skupštine. 
 
Sustav se prilagođava svakom obliku skupštine bila ona uživo ili u online okruženju. 
Od sada cijelu organizaciju preselite u digitalno okruženje i olakšajte si posao uz siguran, jednostavan i transparentan sustav za glasovanje na Skupštinama - FairVotes. 
 

Skupština

100% hrvatski sustav

online glasovanja