FairVotes Logo

FairVotes priče

FairVotes je hrvatski autonomni i apsolutno transparentni sustav za e-glasovanje

E-glasovanje u savezima

Ako ste član nekog od saveza u Republici Hrvatskoj sigurno ste se često susreli sa puno pitanja oko procedure samog glasanja  koje je trajalo jako dugo i zahtijevalo puno vašeg vremena. 

Savez predstavlja koaliciju međusobno povezanih organizacija koji se udružuju s ciljem postizanja važnih poslovnih ciljeva. Svaki savez, bez obzira na to koliko organizacija ima unutar sebe, mora organizirati skupštine na kojima se bira upravni odbor kojega čine predsjednik saveza, zamjenik predsjednika saveza i još tri člana koje bira skupština na rok koji je određen statutom saveza. Ako ste član nekog od saveza u Republici Hrvatskoj sigurno ste se često susreli sa puno pitanja oko procedure samog glasanja koje je trajalo jako dugo i zahtijevalo puno vašeg vremena. Klasičan način glasanja očekuje od vas da budete prisutni na zasjedajućoj skupštini jer u protivnom nećete moći glasati. Fairvotes - prvi hrvatski sustav za online glasanja vam omogućuje da više ne morate biti prisutni na skupštinama saveza prilikom glasanja, nego možete glasati sa svog mobilnog uređaja bilo gdje i bilo kada. Do sada su glasanja u savezima velikim djelom bila javna, jer su članovi prilikom glasanja dizali ruke u slučaju da li su za ili protiv. Elektronički sustav za glasanja uvodi vas u potpuno novu dimenziju e-glasanja i jamči Vam potpunu anonimnost pri glasanja pri čemu nitko od članova neće znati za koga ste glasati. Potpuna sigurnost e-glasanja osigurava se pomoću dvostruke identifikacije. U trenutku kada glasač želi pristupiti glasanju, on otvara e-mail u kojemu otvara poveznicu koja ga poziva na e-glasanju, a u isto vrijeme na vaš mobilni uređaj dolazi SMS poruka sa pinom kojim potvrđujete svoj identitet. Koristeći sustav za e-glasanje istovremeno i štedite svoje resurse, ali i pomažete očuvanju našeg ekosustava jer izbacujete papirnate listiće. Zamislite koliko samo truda, vremena i novaca vam je potrebno za tiskanje velikog broja listića. Uz Fairvotes više nema nepotrebnog tiskanja listića. Nije bitno koliko vaš savez ima članova, jer vi sami odabirete pakete ovisno o tome koliko članova imate i ovisno o tome koje sve opcije želite imati prilikom korištenja aplikacije. Fairvotes se prilagođava Vama i vašim potrebama potpuno je na taj način personaliziran. 

odluke u savezima

100% hrvatski sustav

online glasovanja