FairVotes Logo

FairVotes priče

FairVotes je hrvatski autonomni i apsolutno transparentni sustav za e-glasovanje

Sustav elektroničkog glasanja u dioničkim društvima

Dioničari imaju pravo sudjelovati u upravljanju društvom, sudjelovati u radu i odlučivanju u skupštini. Imaju pravo glasovanja o pitanjima koja ih se tiču, poput pitanja o isplati dividende, imaju pravo sudjelovati u izboru uprave ili nadzornog odbora. No, ostvarivanje tih prava može biti komplicirano i skupo.

Saznajte više

Elektroničko glasovanje u profesionalnim udruženjima

Svako udruženje mora imati predsjednika, potpredsjednik i tajnika. Svaku od navedenih osoba biraju članovi udruženja glasovanjem na izbornoj skupštini. Glavni nedostaci klasičnog glasovanja su sporost samog procesa, obavezan dolazak na izbornu skupštinu, glasovanje je bilo javno.

Saznajte više

Sustav elektroničkog glasanja u sindikatima

Sindikati u provođenju svojih zadataka vrlo često trebaju donositi odluke na temelju mišljenja velikog broja članova, bilo da je riječ o izborima predstavnika ili nekim drugim pitanjima. Uvođenje sustava za e-glasovanje uvelike bi im olakšalo posao i donijelo uštede.

Saznajte više

Prednosti e-glasanja u zakladama

U Republici Hrvatskoj pojam zaklade najčešće je aktualan prilikom organiziranja raznih koncerata koje upravo organiziraju zaklade, a osnovna svrha im je prikupljanje novčanih sredstava za određene osobe kojima je pomoć potrebna. 

Saznajte više

E-glasovanje u savezima

Ako ste član nekog od saveza u Republici Hrvatskoj sigurno ste se često susreli sa puno pitanja oko procedure samog glasanja  koje je trajalo jako dugo i zahtijevalo puno vašeg vremena. 

Saznajte više

Elektroničko glasovanje unutar političkih stranaka

Na unutar stranačkim izborima, članovi stranke između sebe i svih članova koji se se kandidirali, biraju predsjednici županijskih, gradskih i općinskih organizacija, te sve ostale funkcije koje su prema Statutu njihove stranke obvezujuće. 

Saznajte više

E-glasovanje u udrugama

U Republici Hrvatskoj trenutno je registrirano oko 50 000 udruga. Veliki broj udruga često provodi razne izbore unutar udruge. To se prije svega odnosi na izbore članova i osobe koja će presjedati udrugom.

Saznajte više

E-glasovanje u znanstvenim i obrazovnim institucijama

Uz Fairvotes, novi sustav e-glasovanja, svi navedeni problemi postaju prošlost. Od sada je studentima dovoljan samo mobilni uređaj kako bi mogli pristupiti aplikaciji i kroz par minuta na jednostavan i brz način ocijeniti svoje profesore. Njihov glas zabilježen je odmah i kada su jednom dali svoj glas, ne postoji mogućnost ponovnog glasovanja, što znači da je e-glasovanje potpuno transparentno. 

Saznajte više

Provođenje elektroničkog glasanja unutar tvrtki i poduzeća

Poduzeća se u Republici Hrvatskoj dijele na mikro poduzeća, mala poduzeća i srednja poduzeća ovisno o broju zaposlenih. Upravljanje jednom bilo većom ili manjom tvrtkom zahtijevan je posao.Veliki broj malih i velikih tvrtki često se suočava sa raznim pitanjima na koja treba odgovoriti. Pomoću najnovije aplikacije za elektroničko glasanje na vrlo jednostavan i brz način možete provesti svoje izbore. Fairvotes omogućuje glasačima da glasuju bilo gdje i bilo kada.

Saznajte više

Pojmovnik elektroničkog glasanja

Ovaj mali pojmovnik napravili smo kao hommage našim vijećanjima oko toga hoće li Fairvotes biti sustav za elektroničko ili elektronsko glasovanje? Hoće li biti glasanje ili glasovanje? Nije li to sustav za internet ili online glasovanje ili i-vote sustav?  Ili je pak e-voting sustav?

Saznajte više
1 2 3 4 5

100% hrvatski sustav

online glasovanja