FairVotes Logo

FairVotes LIVE

FairVotes je hrvatski autonomni i apsolutno transparentni sustav za e-glasovanje

FairVotes.LIVE se koristi za izbore, glasovanja, donošenje odluka te je idealan za skupštine, kongrese, sastanke, sjednice gdje je pravovaljana, povratna informacija potrebna u trenutku.

FairVotes. LIVE omogućava administratoru vođenje cijelog eventa, te samostalno upravljanje pokretanjem i zaustavljanjem izbora u realnom vremenu.

FairVotes.LIVE omogućava dodavanje dodatne dokumentacije, agende te interakciju sa glasačima.

PREDNOSTI FAIRVOTES.LIVE aplikacije:Potreban samo mobilni uređaj
Bez nepotrebnih instalacija i preuzimanja aplikacije
Glasovanje je potpuno anonimno i sigurno
Postavljajte pitanja Live, kroz aplikaciju, bez potrebe za mikrofonom
U trenutku vodite cijeli event kao administrator, pokrećite i zaustavljajte izbore
Podijelite detalje eventa sa sudionicima (dokumentacija, agenda...)
Vidljivost sudionika koji jesu ili nisu prisutni na eventu
U svakom trenutku vidljiva statistika glasovanja vezana uz izbore koji se provode
Višejezične opcije
Odabir jednostavne ili 2-faktorske autorizacije


Dobrodošli u novo doba odlučivanja!

100% hrvatski sustav

online glasovanja