logo

FairVotes zgodbe

FairVotes je hrvaški avtonomen in popolnoma transparenten sistem e-glasovanja.

E-glasovanje v društvih

E-glasovanje v društvih V Republiki Hrvaški je trenutno registriranih približno 50.000 društev. Veliko društev pogosto izvaja različne volitve znotraj svojih organizacij. To se predvsem nanaša na volitve članov in osebe, ki bodo vodile društvo.

E-glasovanje v društvih V Republiki Hrvaški je trenutno registriranih približno 50.000 društev. Veliko društev pogosto izvaja različne volitve znotraj svojih organizacij. To se predvsem nanaša na volitve članov in osebe, ki bodo vodile društvo.

Društva v Republiki Hrvaški so neprofitne organizacije, ki niso odvisne od javnih organov in imajo svoje člane, predsednika, podpredsednika in druge. Veliko društev pogosto izvaja različne volitve znotraj svojih organizacij. To se predvsem nanaša na volitve članov in osebe, ki bodo vodile društvo, zato je glasovanje ključen del tega.

Kaj je potrebno, da bi društvo izvedlo volitve? Treba je pripraviti obrazec glasovnice, določiti datum, pozvati člane, natisniti glasovnice, evidentirati prisotnost, razdeliti in zbrati glasovnice, prešteti glasove in vse ponovno preveriti. Za vse to so potrebni ljudje, čas in prostor. V celotnem postopku ni zagotovila, da bo na volitve prišla potrebna večina članov, kar lahko potencialno povzroči težave s ponovitvijo postopka. Vsi, ki so že sodelovali pri pripravi takšnih volitev, vedo, kako zahteven je lahko ta proces.

Vsako društvo ima svoje specifično področje delovanja. Vsako področje zahteva prilagoditev in drugačno pripravo. Vsako društvo mora skozi leto pripraviti različna poročila in načrte, ki jih mora skupščina sprejeti. To pomeni, da mora društvo med enim koledarskim letom izvesti vsaj dve redni skupščini in vrsto različnih volitev. Po drugi strani pa lahko član društva pod enakimi pogoji postane vsaka fizična ali pravna oseba. Vsakemu članu društva ali članu skupščine je treba omogočiti pravico do glasovanja. Obstaja možnost, da so člani iz različnih mest in držav. Kako zagotoviti enostavnejše glasovanje in mobilnost?

Tehnologija se razvija in uvaja nove možnosti v svet volitev. Fairvotes, najnovejša in najbolj sodobna aplikacija za e-glasovanje, omogoča vašemu društvu, da izvede vse vrste volitev, ne samo za predsednika društva, ampak tudi za katero koli drugo vrsto volitev, kot so izbor najboljšega prostovoljca, najboljšega donatorja v preteklem letu in vse druge vrste volitev, za katere menite, da jih potrebujete. S prvo hrvaško aplikacijo za e-glasovanje ni več treba tiskati velikega števila glasovnic ali sklicati skupščin. Fairvotes zmanjšuje stroške organizacije in omogoča vsem članom, da svojo pravico do glasovanja uresničijo na enostaven, varen in pregleden način.

Omogočite svojemu društvu, da svoja e-glasovanja izvaja na moderen, digitalen način, ki je hiter in varen. Pozabite na nepotrebna zbiranja, saj s Fairvotesom ni več potrebno, da ste osebno prisotni. Vse, kar potrebujete, je mobilna naprava, s katero lahko v nekaj korakih opravite svoje e-glasovanje, vaš glas pa bo takoj zabeležen. Fairvotes zbira glasove, jih obdeluje in vam omogoča hiter vpogled v rezultate e-glasovanja, ki jih lahko delite s svojimi člani, kjerkoli se že nahajajo.

Enostavno spletni

sistem glasovanja