logo

FairVotes zgodbe

FairVotes je hrvaški avtonomen in popolnoma transparenten sistem e-glasovanja.

E-glasovanje v političnih strankah


E-glasovanje v političnih strankah Na notranjih strankarskih volitvah člani stranke med seboj in vse člane, ki se kandidirajo, izberejo predsednike občinskih, mestnih in občinskih organizacij ter vse druge funkcije, ki so v skladu s statutom stranke obvezne.

E-glasovanje v političnih strankah Na notranjih strankarskih volitvah člani stranke med seboj in vse člane, ki se kandidirajo, izberejo predsednike občinskih, mestnih in občinskih organizacij ter vse druge funkcije, ki so v skladu s statutom stranke obvezne.

Politika stranke je nepogrešljiv del vsake moderne demokratične države. Po podatkih iz leta 2019 v Republiki Hrvaški deluje 166 aktivnih strank, od tega 21 parlamentarnih strank in 145 neparlamentarnih strank. Parlamentarne stranke so nedvomno večje in privlačnejše od neparlamentarnih strank.

V Republiki Hrvaški ima največ članov HDZ, okoli 220.000, naslednja stranka je SDP s približno 38.000 člani. Tudi drugih 17 strank ima večmestne številke članov. Tukaj se postavlja vprašanje, kako bi lahko notranje strankarske volitve organizirali bolj preprosto, hitreje in z manj stroški.

Na notranjih strankarskih volitvah člani stranke med seboj in vse člane, ki se kandidirajo, izberejo predsednike občinskih, mestnih in občinskih organizacij ter vse druge funkcije, ki so v skladu s statutom stranke obvezne.

Za organizacijo glasovanja v političnih strankah je treba vse člane povabiti, da pridejo na volišče in oddajo svoj glas. Vsi člani stranke imajo pravico izkoristiti svojo volilno pravico. Ko gre za organizacijo, je potrebna tudi izbira volilnih odborov. Volilni odbori so začasna telesa, ki neposredno na volišču izvajajo volitve, spremljajo potek glasovanja in zagotavljajo pravilnost, nemoteno izvajanje in tajnost glasovanja vsakemu volivcu neposredno na volišču. Za celoten postopek je potrebna velika organizacija, najem določenih volišč in številnih ljudi, ki bodo prisotni in zagotavljali vse našteto. Večja kot je stranka, večji so stroški organizacije.

Novi sistem elektronskega glasovanja omogoča vaši stranki, da v nekaj minutah sestavi svoj glasovni list, potem ko ga sestavi, pa sledi seznam članov, ki jim pošljete vabilo za glasovanje. Zadnji korak je objava volitev, od tega trenutka naprej pa lahko že spremljate rezultate elektronskega glasovanja, ki je popolnoma anonimno.

To pomeni, da nihče ne bo imel vpogleda v to, za koga ste glasovali. Volitve, ki jih želite izvesti, so popolnoma pregledne, kar pomeni, da lahko vsak član, ki je povabljen k glasovanju, svoj glas odda samo enkrat. Ko je glas zabeležen, volivec nima več možnosti za naknadno glasovanje.

Fairvotes se prilagaja prav vam in vašim potrebam. Cene se prilagajajo glede na število vaših volivcev, možnosti, ki jih želite, pa izberete sami. Poleg tega, z uporabo Fairvotesa, vaša stranka postane tudi družbeno odgovorna stranka, saj z elektronskim glasovanjem ne potrebujete več tiskati veliko število glasovnic. Narava in gozdovi vam bodo zagotovo hvaležni!

Enostavno spletni

sistem glasovanja