logo

FairVotes zgodbe

FairVotes je hrvaški avtonomen in popolnoma transparenten sistem e-glasovanja.

Prednosti elektronskega glasovanja v zakladama

 Prednosti elektronskega glasovanja v zakladama V Republiki Hrvaški je koncept zaklad najpogosteje aktualen pri organizaciji različnih koncertov, ki jih ravno zaklade organizirajo, pri čemer je njihov osnovni namen zbiranje finančnih sredstev za pomoč določenim osebam, ki jo potrebujejo.

 Prednosti elektronskega glasovanja v zakladama V Republiki Hrvaški je koncept zaklad najpogosteje aktualen pri organizaciji različnih koncertov, ki jih ravno zaklade organizirajo, pri čemer je njihov osnovni namen zbiranje finančnih sredstev za pomoč določenim osebam, ki jo potrebujejo.

Zaklada je premoženje oziroma neprofitna organizacija z lastnostmi pravne osebe, katere osnovni cilj je uresničevanje splošno koristnega ali dobrodelnega namena. Prek zaklad lahko financiramo različne kulturne, duhovne, znanstvene, okoljske ali druge družbene dejavnosti, medtem ko posebno skupino predstavljajo zaklade, katerih osnovni namen je predvsem dobrodelnost.

V Republiki Hrvaški je koncept zaklad najpogosteje aktualen pri organizaciji različnih koncertov, ki jih ravno zaklade organizirajo, pri čemer je njihov osnovni namen zbiranje finančnih sredstev za pomoč določenim osebam, ki jo potrebujejo. Ena izmed najbolj priljubljenih zaklad je nedvomno Zaklada Ane Rukavine. Njen namen je zbiranje sredstev za razvoj Hrvaškega registra kostnega mozga. Zaklada Ane Rukavine je le ena od 188 zaklad, ki trenutno delujejo v Republiki Hrvaški. Če ste registrirani kot zaklada, se zagotovo sprašujete, zakaj je e-glasovanje odlična izbira za vas. Verjetno ste že mnogokrat oklevali, kdaj bo potekala dobrodelna akcija ali koncert, ali ste izbirali predsednika zaklade.

Naš novi sistem za e-glasovanje vam zdaj omogoča, da glasujete o temi, ki je za vas pomembna, v zelo kratkem času. Eno najpomembnejših značilnosti Fairvotesa je transparentnost. To pomeni, da lahko vsak član zaklade odda svoj glas samo enkrat. Ta način preprečuje podvajanje glasov. Ni podjetja, organizacije ali zaklade, ki si ne bi želela zmanjšati stroškov pri izvedbi volitev.

Z aplikacijo Fairvotes vam ni treba tiskati velikega števila glasovnic, s čimer zmanjšate svoje stroške. Poleg zmanjšanja stroškov tiskanja lističev postanete tudi okoljsko ozaveščeni, saj zmanjšujete izkoriščanje gozdov in varčujete z energijo, porabljeno pri proizvodnji papirja. V današnjem času, ko se vsakodnevno poudarja pomen skrbi za naš planet, ki je vse bolj ogrožen, pri čemer so podnebne spremembe vse bolj izrazite, ima vsak prispevek velik pomen.

Pozabite na počasen postopek glasovanja, saj z uporabo platforme Fairvotes za elektronsko glasovanje lahko v le nekaj korakih izvedete volitve, takoj po objavi rezultatov pa lahko preverite, koliko ljudi je glasovalo in za koga. Vendar ne morete videti, kdo je glasoval za koga, kar zagotavlja popolno anonimnost volitev.

 

 

Enostavno spletni

sistem glasovanja