logo

FairVotes zgodbe

FairVotes je hrvaški avtonomen in popolnoma transparenten sistem e-glasovanja.

Sistem za volitve na resničnih primerih

Sistem za volitve na resničnih primerih V primerjavi s tradicionalnimi postopki na papirju sistem za volitve ponuja več prednosti v različnih fazah volitev, od vpisa volivcev do štetja glasovnih lističev, ob upoštevanju vseh standardov in načel.

Sistem za volitve na resničnih primerih V primerjavi s tradicionalnimi postopki na papirju sistem za volitve ponuja več prednosti v različnih fazah volitev, od vpisa volivcev do štetja glasovnih lističev, ob upoštevanju vseh standardov in načel.

Vpis volivcev:

Natančen seznam volivcev je pomemben, da se omogoči vsem upravičenim osebam pravica do glasovanja in odstranijo morebitne prevare. Tukaj bi sistem za volitve olajšal postopek, saj bi omogočil vsem prebivalcem, ne glede na njihovo lokacijo, registracijo za prihajajoče volitve prek obrazca. Večina držav EU pridobiva podatke iz registra prebivalstva, kar včasih omogoča določene prevare (umrli volivci, večkratni zapisi iste osebe, neaktualni seznam...). S sistemom za volitve bi se olajšalo tudi zbiranje informacij za popis prebivalstva in njegovo posodabljanje.

Štetje glasov:

Internetno glasovanje omogoča hitrejše štetje glasov. V Indiji stroji potrebujejo med dvema in tremi urami na volilni enoti za preštevanje rezultatov glasovanja, vključno s časom za preverjanje; Običajen ročni način štetja lahko traja tudi več dni. Prav tako se zmanjša možnost človeških napak in prihrani denar z zaposlovanjem manj anketarjev. S sistemom za volitve se rezultati lahko prenašajo elektronsko (na primer prek interneta ali mobilnih telefonov). Ni več potrebe po prenašanju in pošiljanju papirja.

Standardi za digitalno tehnologijo na volitvah

Kot pri vseh drugih volitvah tudi volitve, ki se izvajajo s pomočjo sistema za glasovanje, morajo spoštovati določena splošna načela.

Na začetku:

Splošna in enaka pravica do glasovanja - Vsak volivec se mora prijaviti s svojimi osebnimi podatki prek obrazca, pri čemer določena ekipa ljudi preverja natančnost teh podatkov.

Tajnost glasovnice - Sistem FairVotes za e-glasovanje zagotavlja tajnost tako, da ko je glasovnica enkrat poslana in glas zabeležen, postane neveljavna.

Volivci morajo biti zanesljivo identificirani - Sistem FairVotes za volitve omogoča možnost dvojne avtentikacije, da se poveča varnost in preglednost.

Volilno vmesnik mora biti enostavno razumljiv - Sistem FairVotes za volitve je enostaven za uporabo, tako da ga lahko uporabljajo tudi osebe brez tehničnega znanja.

Volivci morajo imeti možnost potrditi svoj glas pred oddajo - Prednost digitalne tehnologije je, da vedno obstaja gumb, ki vpraša, ali ste prepričani, da želite to poslati.

Po oddaji glasu morajo volivci imeti možnost preveriti, ali so pravilno glasovali - Po zabeleženem glasu volivec prejme potrdilo na svoj e-poštni naslov.

Glasovanje mora biti anonimno - Sistem FairVotes za volitve organizatorjem ne omogoča vpogleda v to, kdo je glasoval za katero možnost, ampak jim le ponuja skupno število oz. statistiko glasovanja.

Čeprav sistem v Hrvaški že obstaja na spletni strani FairVotes (https://fair-votes.com/), je težava v tradicionalni naravnanosti in nepripravljenosti za sprejemanje tehnologij zaradi nepotrebnih strahov.

 

Enostavno spletni

sistem glasovanja