logo

FairVotes zgodbe

FairVotes je hrvaški avtonomen in popolnoma transparenten sistem e-glasovanja.

Skupščina - Kaj sploh je skupščina?

Skupščina - Kaj sploh je skupščina?
Vsi smo že vsaj enkrat slišali izraz "skupščina", toda kaj je skupščina? Kakšne vrste skupščin obstajajo, kako se organizirajo in kako olajšati celotno organizacijo ter glasovanje na skupščini - izveste v nadaljevanju.

 

Skupščina - Kaj sploh je skupščina?
Vsi smo že vsaj enkrat slišali izraz "skupščina", toda kaj je skupščina? Kakšne vrste skupščin obstajajo, kako se organizirajo in kako olajšati celotno organizacijo ter glasovanje na skupščini - izveste v nadaljevanju.Vsi smo že vsaj enkrat slišali izraz "skupščina", toda kaj je skupščina?
Skupščina je organiziran zbor, sestanek večjega števila ljudi, ki se zberejo zaradi razprave ali reševanja določenih vprašanj.

Obstaja več različnih vrst skupščin:
V političnem smislu skupščina lahko predstavlja tudi predstavniški organ neke politične skupnosti (države, regije, občine, mesta, občine itd.), sestavljen iz izvoljenih ali delegiranih predstavnikov, ki odločajo o vprašanjih skupnega ali splošnega interesa. V ožjem pomenu gre za zbor predstavnikov, poslancev, izvoljenih za sprejemanje zakonov, pravnih aktov in drugih odločitev, pomembnih za skupnost, o kateri govorimo.
Obstaja tudi Zakonodavna skupščina, najvišji predstavniški organ v nekem političnem sistemu, ki sprejema zakone. V Hrvaški se takšna skupščina imenuje sabor, v drugih državah pa kongres (npr. ZDA), parlament (npr. Velika Britanija) itd.

V skupnosti je skupščina najvišji upravni organ. Skupščino sestavljajo predstavniki rednih članov skupnosti. Skupščino sestavlja po trije predstavniki, izvoljeni s strani posameznega povezanega združenja, ter po en predstavnik, izvoljen s strani posameznega povezanega samostojnega združenja, pri čemer mora vsaj en predstavnik imeti posebne pristojnosti, za obdobje štirih let. Predstavniki članov imajo pravico sodelovati pri upravljanju vsemi zadevami skupnosti, voliti in biti izvoljeni v organe skupnosti.
Skupščina v organizacijah opravlja pomembne naloge (strateško načrtovanje, sprejemanje statuta, oblikovanje politike, zastopanje, nadzor in zagovarjanje). Njihova vloga je tudi razpravljati in dajati predloge in priporočila.

Kakršna koli skupščina že je, izgledajo tako, da se zbere določeno število ljudi z volilno pravico na skupščini, kjer spremljajo dnevni red in točke skupščine ter glasujejo o vseh vprašanjih z dvigovanjem rok za "Da", "Ne" ali "Vzdržan". Po vsakem glasovanju volilni odbor prešteje glasove, zmaga pa izbira z največjo večino.
Včasih je štetje počasen in dolgotrajen proces, ki je pod vplivom človeških napak. Da bi se temu izognili, nam tehnologija ponuja popolno rešitev.
FairVotes je preprost, varen in pregleden sistem za vodenje spletnih skupščin. FairVotes omogoča izvajanje skupščin v živo z elektronskim glasovanjem ali v popolnoma spletnem okolju. Vse, kar potrebujete za sodelovanje na skupščini, je računalnik, tablica ali pametni telefon z dostopom do interneta.

FairVotes ne zahteva dodatnih namestitev, ampak omogoča sodelovanje v le treh klikih. Po končanem glasovanju na skupščini FairVotes ustvari podrobna poročila z informacijami o prisotnosti udeležencev, statusih in rezultatih glasovanja, ki jih je mogoče natisniti v različnih formatih in olajšati pripravo zapisnika skupščine. Rezultate je mogoče deliti s vsemi udeleženci med ali po koncu skupščine.
Sistem se prilagaja vsaki obliki skupščine, bodisi v živo ali v spletnem okolju.

Od zdaj naprej preselite celotno organizacijo v digitalno okolje in si olajšajte delo s sigurnim, preprostim in preglednim sistemom za glasovanje na skupščinah - FairVotes.

Enostavno spletni

sistem glasovanja