logo

FairVotes zgodbe

FairVotes je hrvaški avtonomen in popolnoma transparenten sistem e-glasovanja.

Slovar elektronskega glasovanja

Slovar elektronskega glasovanja Ta majhen slovar smo ustvarili kot poklon našim razpravam o tem, ali bo Fairvotes sistem za elektronsko ali elektronsko glasovanje? Ali bo to glasovanje ali glasovanje? Ali ni to sistem za internet ali spletno glasovanje ali i-vote sistem? Ali pa je to e-glasovanje?

Slovar elektronskega glasovanja Ta majhen slovar smo ustvarili kot poklon našim razpravam o tem, ali bo Fairvotes sistem za elektronsko ali elektronsko glasovanje? Ali bo to glasovanje ali glasovanje? Ali ni to sistem za internet ali spletno glasovanje ali i-vote sistem? Ali pa je to e-glasovanje?

Glasovanje ali glasovanje

Kot pravijo jezikoslovci, tako "glasati" kot "glasovati" pomeni oddajanje svojega glasu na volitvah ali pri odločanju.

Tisto, kar nas je zmedlo, je dejstvo, da tudi živali "glasujejo", kar je sicer res, vendar gre tukaj za glagol "glasati se", ne pa za glagol "glasati".

Zato smo se odločili uporabiti tako "glasanje" kot "glasovanje". Bogastvo jezika je v raznolikosti in številčnosti izrazov.

Elektronsko ali elektroničko

Pridev "elektronski" izhaja iz samostalnika "elektron" in se nanaša na elektrone, na primer "elektronski mikroskop", "elektronska leča", "elektronski ovoj"...

Pridev "elektronički" pa se nanaša na elektroniko. Torej imamo "elektronsko pošto", "elektronsko knjigo", "elektronsko glasovanje" in "glasovanje". Vse to se prenaša in izvaja preko elektronike, to je elektronskih naprav (kot so mobilni telefoni, računalniki ali tablice).

E-glasovanje ali i-glasovanje

Izraz "elektronsko glasovanje" označuje sistem glasovanja, ki uporablja elektronske naprave ali računalnike v vsaj eni fazi glasovanja. Obstaja veliko različnih vrst sistemov za e-glasovanje. Nekateri uporabljajo elektronske naprave za preštevanje glasov, oddanih na lističih, drugi neposredno beležijo glasove, spet drugi glasove prenašajo preko javnih omrežij. V to spadajo tudi sistemi za internetno ali spletno glasovanje.

Internetno glasovanje, spletno glasovanje ali i-glasovanje se lahko izvaja na več načinov: na volišču, kjer obstaja internetna povezava le med voliščem in volilnim telesom, na posebnih terminalih ali pa kadar koli in kjer koli, kjer je signal, kot na primer pri Fairvotesu. Seveda ob ustrezni zaščiti varnosti in anonimnosti volivcev ter njihovih izbir.

 

Enostavno spletni

sistem glasovanja