logo

FairVotes zgodbe

FairVotes je hrvaški avtonomen in popolnoma transparenten sistem e-glasovanja.

Sistem elektronskega glasovanja v sindikatih

 Sistem elektronskega glasovanja v sindikatih Sindikati se pogosto soočajo z odločitvami, ki jih je treba sprejeti na podlagi mnenja velikega števila članov, bodisi gre za izbiro predstavnikov ali druga vprašanja. Uvedba sistema za elektronsko glasovanje bi jim bistveno olajšala delo in prinesla prihranke.

Read more

Elektronsko glasovanje v profesionalnih združenjih

Elektronsko glasovanje v profesionalnih združenjih Vsako združenje mora imeti predsednika, podpredsednika in tajnika. Vsi ti funkcije se izberejo s strani članov združenja na volilni skupščini. Glavne pomanjkljivosti tradicionalnega glasovanja so počasnost samega procesa, obvezna prisotnost na volilni skupščini in javnost glasovanja.

Read more

Sistem elektronskega glasovanja v delniških družbah

Sistem elektronskega glasovanja v delniških družbah Delničarji imajo pravico sodelovati pri upravljanju družbe, sodelovati pri delu in odločanju na skupščini. Imajo pravico glasovati o vprašanjih, ki se nanašajo nanje, kot so vprašanja izplačila dividend, sodelovanje pri izbiri uprave ali nadzornega odbora. Vendar uresničevanje teh pravic pogosto lahko postane zapleteno in dragoceno.

Read more

Sistem e-glasovanja v nevladnih organizacijah

Sistem e-glasovanja v nevladnih organizacijah Če ste član ene od nevladnih organizacij, ste zagotovo že srečali oblik glasovanja znotraj organizacije. Lahko je šlo za glasovanje za predsednika in podpredsednika organizacije ali kakšno drugo obliko izbora, ki ste jo potrebovali.

Read more

E-glasovanje v verskih skupnostih

E-glasovanje v verskih skupnostih Z vstopom v novo obdobje spletnega glasovanja se omogoča, da lahko kadarkoli in kjerkoli glasujete o vprašanjih, ki so pomembna za vašo versko skupnost.

Ni mogoče si predstavljati nobenega naroda, ki nima svoje cerkve ali verske skupnosti. Versko skupnost sestavljajo fizične osebe, ki uresničujejo svobodo veroizpovedi in so vpisane v Evidenco verskih skupnosti v Republiki Hrvaški.

Read more

Elektronsko glasovanje v državnih institucijah

Elektronsko glasovanje v državnih institucijah

Z novim sistemom za elektronsko glasovanje, imenovanim Fairvotes, postane postopek sprejemanja zakonov preprostejši in lažji.

Kot že ime samo pove, državne institucije so ustanovljene s strani države. Ena najbolj znanih državnih institucij je Hrvaški sabor. Hrvaški sabor je predstavniški organ državljanov in nosilec zakonodavne oblasti v Republiki Hrvaški. Sabor sprejema zakone, kodekse, državni proračun, deklaracije, listine in druge akte. Vsak od poslancev v Saboru izrazi svoje mnenje, ali je za ali proti nekemu zakonu.

Read more

Glasovanje na volitvah po vsem svetu

Glasovanje na volitvah po vsem svetu

 Glasovanje na volitvah po elektronski poti postaja vse bolj način odločanja v tem digitalnem obdobju, v katerem živimo. Ne glede na to, ali gre za izbiro predstavnikov oblasti v posameznih državah ali glasovanje sindikatov ali članov nekega združenja ali delniške družbe, je elektronsko glasovanje na volitvah izbira za prihodnost.

Read more

Spletno glasovanje - 6 prednosti

 Spletno glasovanje - 6 prednosti Spletno glasovanje - prednosti so mnogotere, vključno z hitrostjo, stroškovno učinkovitostjo, preprostostjo in več.

 

Read more

Sistem FairVotes za e-glasovanje ali klasično anketiranje

Sistem FairVotes za e-glasovanje ali klasično anketiranje
Z novim FairVotes sistemom za e-glasovanje klasična anketa postaja stvar preteklosti. Digitalizirajte svoje delo in ga poenostavite, da boste imeli več časa za druge naloge. Postanite bolj proaktivni in sodobni ter hkrati prihranite denar. Poenostavite si delo do maksimuma.

Read more

Koliko stane parlamentarnih volitev in koliko bi stalo, če bi se glasovalo prek spleta?

Koliko stane parlamentarnih volitev in koliko bi stalo, če bi se glasovalo prek spleta? Čeprav ne moremo trditi niti napovedati natančnega zneska elektronskih volitev, lahko na tem primeru pokažemo, kako bi bili stroški volitev nižji, če bi se glasovalo prek spleta. Ena od prednosti bi bila tudi možnost glasovanja starejšim osebam, manj gibljivim ali volivcem v manjših okoljih, kar bi verjetno povečalo udeležbo na samih volitvah.

Read more
1 2 3 4 5 6

Enostavno spletni

sistem glasovanja