FairVotes Logo

FairVotes uvjeti korištenja

 

 1. Registracijom ili korištenjem usluge prihvaćate Uvjete korištenja i sva operativna pravila, politike i procedure koji mogu biti povremeno objavljeni na web stranici Ide3 d.o.o, te se mogu ažurirati bez obveze da Vas se o tome posebno obavijesti.
 2. Određene usluge mogu biti podložne dodatnim uvjetima i odredbama definiranima od strane Ide3 d.o.o.
 3. Ovi uvjeti pružanja usluge odnose se na sve korisnike usluge, uključujući kreatore sadržaja, informacija i drugih materijala i usluga
 4. Ide3 d.o.o. zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, izmjene bilo kojeg Uvjeta pružanja usluge ili promijeniti, obustaviti ili prekinuti pružanje Usluge u bilo kojem trenutku, objavom obavijesti na stranici, slanjem obavijesti putem Usluge ili e-maila. Ide3 d.o.o. također može ograničiti pristup određenom dijelu Usluge ili cijeloj usluzi, bez prethodne obavijesti. Vaša je odgovornost povremeno provjeriti ove Uvjete pružanja usluge radi mogućih izmjena.
 5. Vi ste jedina odgovorna osoba za aktivnosti i sigurnost Vašeg računa. Nije dozvoljeno korištenje tuđeg računa bez dopuštenja. U slučaju bilo kakvog neovlaštenog korištenja Vašeg računa ili kršenja sigurnosnih uvjeta, dužni ste nas obavijestiti. Nikada i nikome nemojte objavljivati, distribuirati ili slati podatke za prijavu svog računa.
 6. Odgovorni ste za održavanje sigurnosti vlastitog računa i lozinke. Ide3 d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu nepoštivanjem ove sigurnosne obveze.
 7. Odgovorni ste za sve aktivnosti i radnje poduzete korištenjem Vašeg računa unutar FairVotes aplikativnog rješenja.
 8. Nije dozvoljeno koristiti uslugu za bilo kakvu nezakonitu ili nedozvoljenu svrhu. Također, prilikom korištenja usluge ne smiju se kršiti zakonske odredbe.
 9. Strogo je zabranjeno
  • objavljivati, prenositi, distribuirati ili širiti bilo kakve informacije, teme ili materijale koji su nezakoniti, lažni, uvredljivi ili šire rasnu, seksualnu ili bilo kakvu drugu netoleranciju
  • objavljivati reklamne poruke, zahtjeve, lančana pisma te obavijesti o oglašavanju
  • zloupotrijebiti, prijetiti ili na neki drugi način kršiti prava drugih osoba
  • upotrijebiti materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije dostupne putem FairVotes sustava na bilo koji način koji krši prava intelektualnog vlasništva, žigove, patente, poslovne tajne ili druga prava ostalih korisnika FairVotes sustava ili trećih strana
  • prenositi datoteke i drugi sadržaj u FairVotes sustav koji sadrže viruse ili druge slične programe ili podatke koji bi mogli štetiti radu FairVotes sustava, opreme na kojoj ili s kojom sustav funkcionira
  • prikupljati i na bilo koji način koristiti bilo kakve informacije o Proizvođaču ili trećim osobama kroz FairVotes sustav
  • stvoriti ili koristiti lažne identitete u svrhu obmanjivanja korisnika ili drugih osoba
  • Slanje bilo kakve druge vrste neželjenog maila / SPAM-a
 10. Uslugu koristite na vlastitu odgovornost.
 11. Nije dozvoljeno mijenjanje, prilagođavanje ili hakiranje usluge kao niti reproduciranje, umnožavanje, kopiranje, prodavanje, preprodavanje ili iskorištavanje usluge ili pojedinog dijela usluge, računalni kod koji omogućuje pristup korištenju usluge, bez izričite pismene suglasnosti od strane Ide3 d.o.o.
 12. Ide3 d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu, posljedičnu štetu, uključujući štetu zbog gubitka profita, goodwilla, podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka koja proizlazi iz:
  1. upotrebe ili nemogućnosti korištenja usluge
  2. neovlaštenog pristupa ili promjene Vaših podataka
  3. izjave ili ponašanja bilo koje treće strane o usluzi.
  4. bilo kojeg drugog predmeta koji se odnosi na uslugu.
 13. Uvjeti korištenja usluge predstavljaju ugovor između korisnika usluge i Ide3 d.o.o., kojim je regulirano korištenje usluge.
 14. Korisniku je strogo zabranjeno unatrag razvijati, unatrag kompilirati, razložiti ili na bilo koji drugi način otkriti izvorni kod FairVotes sustava ili poduzimati bilo koje druge radnje kojima se vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva na FairVotes sustavu
 15. Proizvođač objavljuje Opće uvjete, uključujući i sve izmjene Općih uvjeta, na internetskoj stranici www.fair-votes.com
 16. Za sva dodatna pitanja i informacije o usluzi molimo kontaktirajte korisničku podršku: support@fair-votes.com
 17. Tehnički preduvjeti - za svu komunikaciju i neometani rad aplikacije mora biti omogućen pristup internetu
 18. Proizvođač jamči i osigurava ispravan rad FairVotes sustava tijekom trajanja ugovora između IDE3 d.o.o. I korisnika, pod čime se podrazumijeva ispravan i kontinuiran rad aplikativnog rješenja FairVotes, osim u sljedećim slučajevima:
  • nefunkcioniranja Korisnikove hardverske opreme ili u bilo kojem drugom slučaju kada Korisnik ne ispunjava uvjete u vidu izostanka pristupa internetu, gubitak identifikacijskih sredstava koja su preduvjet za registraciju i korištenje
  • prekida ili smetnji u radu pružatelja cloud usluga, telekomunikacijskih kapaciteta, sustava, drugog hardvera ili bilo kojih tehničkih postrojenja kod Korisnika, pod čime se pogotovo smatraju (ne isključujući druge okolnosti): nedostaci signala operatera, nedostaci u mreži operatera ili Korisnikovoj internoj mreži, nedostaci u kvaliteti usluge operatera i/ili GPS signala i/ili drugih sredstava i usluga koje Korisnik koristi za potrebe korištenja FairVotes sustavom, serveri, internetska veza i dr.)
  • tijekom redovnog i izvanrednog održavanja FairVotes sustava
  • nadogradnje softvera ili hardvera potrebne za rad FairVotes sustava
  • više sile
  • nepredviđene situacije
 19. Koje podatke prikupljamo?
  • Naš FairVotes sustav prikuplja ove podatke:
   • Osobne podatke korisnika
    • ime
    • prezime
    • e-mail adresa
    • lozinka (kriptirana i nedostupna nama)
    • broj telefona
   • Podatke korisnikove firme
    • naziv
    • OIB
    • adresa
    • e-mail adresa
    • Ime i Prezime odgovorne osobe u tvrtki
 20. Kako prikupljamo podatke?
  • Sve navedene podatke organizator glasovanja svojevoljno unosi u obrasce aplikacije prilikom registracije ili prilikom rada u sustavu. Svi podaci koji su u obrascima označeni kao obavezni, neophodni su za rad sustava i izvršavanje funkcionalnosti koje je organizator zatražio. Korisnik nastupa u ulozi voditelja obrade i smatra se isključivim vlasnikom svih podataka koje unosi u aplikaciju. FairVotes je isključivo u ulozi izvršitelja obrade i obrađuje podatke u skladu s ovlaštenjem Organizatora.
 21. Kako koristimo podatke?
  • Podatke koje prikupljamo o Vama i Vašim suradnicima koristimo za izvršavanje osnovnih funkcionalnosti sustava s ciljem pružanja što bolje i kvalitetnije usluge.
 22. Kako čuvamo podatke?
  • Svi podaci spremljeni su na poslužiteljima naših partnera koji se nalaze unutar Europske unije. Sve radnje vezane za sigurno čuvanje sukladni su Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).
 23. Proizvođač osigurava da osobni podaci nisu niti će biti priopćeni niti otkriveni neovlaštenim trećim stranama, osim u okolnostima kada je to dopušteno Općom uredbom o zaštiti podataka, drugim prisilnim propisom ili od strane Korisnika ili temeljem pisane suglasnosti ispitanika.
 24. Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili dijelova web stranice ili FairVotes aplikacije, bez obzira na razloge za takvo djelo zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i kazneno djelo, koje će biti prijavljeno u skladu sa zakonom.

100% hrvatski sustav

online glasovanja